Korsspindel

Skulle du vilja få lite spännande och intressant information om en av de största svenska spindlarna? I den här artikeln kan du ta del av fakta om korsspindeln. Du får bland annat veta hur den ser ut, hur den fångar sina byten, hur den invecklade parningsritualen går till och om den är farlig för människor.

Hur ser en korsspindel ut?

En korsspindel (Araneus diadematus på latin) har åtta ben och en stor bakkropp. Den kan mäta (honan) upp till 18 mm. Honan är alltid större än hannen. Det är inte ovanligt att honan är dubbelt så stor som hannen.

Namnet kommer av att det på bakkroppen alltid finns vita prickar som skapar ett korsliknande mönster. Hur tydligt korset syns beror lite på vilken färg bakkroppen har i övrigt. Det finns korsspindlar i de flesta färger, från ljusa till relativt mörka.

Korsspindeln är en hjulspindel

Korsspindeln är en art i familjen hjulspindlar. Den är också att betrakta som den mest kända. Förmodligen har det att göra med att den är en av de största spindlarna i Sverige över huvud taget.

Att den här arten är en hjulspindel innebär att den spinner nät som helt enkelt påminner om hjul, kompletta med ekrar och allt. Precis som för andra spindelarter är det honorna som spinner näten. 

Som hjulspindel har den också den inneboende förmågan att anpassa nätets storlek och täthet utifrån hur fångsten ser ut eller förväntas se ut. Om det till exempel främst dyker upp små flugor i nätet kommer spindeln att göra maskorna tätare.

Spinner nät och förlamar med gift

Korsspindeln spinner nät för att fånga sin föda. Näten är stora och mycket kraftiga. Flugor och andra insekter fångas enkelt in och till och med trollsländor kan stoppas av det stora och klibbiga nätet.

När nätet är klart föredrar en del individer att gömma sig och hålla kontroll på nätet med en så kallad signaltråd. Andra individer placerar sig mitt i nätet och väntar där.

Vid fångst och vibrationer i nätet rusar spindeln till sitt byte och förlamar det med gift. En hungrig korsspindel sprutar in matsmältningsmedel som löser upp bytets innanmäte för att sedan suga i sig näringen. Om spindeln är mindre hungrig virar den in bytet i tråd och sparar till senare.

Intensiv och våldsam parning

Det är under de sena sommarmånaderna som korsspindeln parar sig. I likhet med andra spindlars parningslek är också tillvägagångssättet för den här arten intensiv och lite våldsam. 

Allt börjar med att en hanne spinner en tråd till honans nät. Hannen ska sedan försiktigt närma sig honan och sätta tråden i vibration på rätt sätt. Vid något felsteg kan hannen bli uppäten innan parningen.

Att honan accepterar intrånget betyder inte att hannen är säker. Parningsritualen kan vara våldsam och många gånger blir hannen uppäten efter avklarad parning.

Därefter har honan det hon behöver för att lägga ägg för nästa generation. Om hon äter upp hannen blir äggen faktiskt fler. När honan har lagt äggen dör hon.

Är korsspindlar farliga för människor?

Korsspindlar finns överallt i Sverige. De tillhör också de vanligaste arterna i vårt land. De finns i trädgårdar, i skogen, i parker – ja, överallt.

Spindlar är självklart inte allas favoritdjur. Förutom att de ser lite otäcka ut, är korsspindlar giftiga eller på annat sätt farliga för människan? 

Korsspindlar är tålmodiga varelser som vill sköta sig själva. De har ingen inneboende aggressivitet mot andra djur och reagerar bara vid direkta hot. 

Den första reaktionen är att skaka på nätet. Idén är att de snabba rörelserna ska skrämma bort attacker. Om inte det fungerar kan spindeln attackera med ett bett. Ett bett från en korsspindel ger vanligtvis lite svullnad och rodnad. I övrigt är det inte farligt på något sätt.